• RECRUITMENT

Number Title CV Template Branch
1 CÔNG NHÂN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (ĐIỆN, CẤP THOÁT NƯỚC) - 1 October, 2019 EM-TEK
2 KỸ SƯ ĐIỆN – HỒ CHÍ MINH - 1 October, 2019 EM-TEK